Web City logoNowe technologie komunikacyjne stanowią jeden z ważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w szybko zmieniającym się świecie, dzięki innowacjom dostosowanym do modelu biznesowego, skierowanym na ułatwienie dostępu do oferowanych produktów i świadczonych usług. Zaczynają one coraz bardziej wypełniać naszą rzeczywistość.

Web City

Obok dynamicznie rozwijających się społeczności świata wirtualnego, które uaktywniają się w naszym życiu, również zastosowania nowych technologii w sferze biznesowej stanowią jeden z ważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Głównym wyzwaniem w szybko zmieniającym się świecie technologii jest innowacyjny pomysł i jego realizacja w dostosowanym do rynku modelu biznesowym.

Rozwój branży informatycznej i technologii związanych z komunikacją przyniósł istotne zmiany. Firmy zajmujące się organizacją targów, szkoleń konferencji i innych dowolnych usług zdają sobie sprawę, że muszą iść z duchem czasu i rozwijać proponowane przez siebie usługi, tworząc nowe możliwości dla swoich klientów.

Jednym z pomysłów są systemy wizualizacji i komunikacji on-line, których celem jest zwiększenie informatyzacji struktur operacyjnych klientów i wydajności pracy w działaniach biznesowych, w celu poszerzenia dostępu do oferowanych produktów i usług, obniżenia kosztów i wzrostu atrakcyjności podmiotu na rynku. Inicjowanie kontaktów na odległość, w czasie rzeczywistym, przyciąga więcej potencjalnych klientów do korzystania z usług, a transmisje wydarzeń przez Internet przekształcają je w wydarzenia o zasięgu globalnym.

Web City

Idea interaktywnej, polskiej platformy narodziła się z potrzeby jednego z organizatorów tradycyjnych targów. Każdy właściciel infrastruktury, obiektów i przestrzeni targowej, zainteresowany jest jak największym uczestnictwem zwiedzających i wykorzystaniem powierzchni przez wystawców. W celu przyciągnięcia wystawców organizatorzy, przy pomocy platformy, mogą zaproponować poszerzenie zasięgu funkcjonowania poza fizyczne obiekty terenów targowych. Poprzez odwzorowujący rzeczywiste obiekty i pomieszczenia, obrazkowy i animowany interfejs, system umożliwia multiplikację realnych wydarzeń w czasie rzeczywistym w Internecie.

Platforma nie zastępuje jednak rzeczywistego wydarzenia, lecz buduje wartość dodaną w postaci zwiększenia zakresu jego oddziaływania. Stanowi przez to uniwersalne narzędzie do poszerzania zasięgu dowolnych wydarzeń oraz udostępniania różnym podmiotom (firmom,  instytucjom, urzędom, organizacjom itp.) atrakcyjnego w formie, bezpośredniego kontaktu zewnętrznego, a także umożliwia usprawnienie wewnętrznych kontaktów bezpośrednich, poprzez nowatorski system wideo-konferencyjny.

Struktura platformy podzielona jest na klika podstawowych, umownych przestrzeni, takich jak np.: „Recepcja”, „Kawiarenka internetowa”, „Sale konferencyjne”, „Planu obiektu” lub „Hali wystawienniczej” (w przypadku organizatora targów). Animowane przejścia z jednych przestrzeni do innych oraz odwzorowanie graficzne, uatrakcyjniają i ułatwiają poruszanie się po przedstawionej w ten sposób strukturze organizacji.

W ramach „Recepcji” mamy do dyspozycji zestaw funkcjonalności zawierających m.in.: ekrany TV, na których możemy prezentować materiały filmowe oraz banery informacyjne lub reklamowe, z odnośnikami. Znajdziemy tutaj również dane kontaktowe, a także możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu, przez wideo-czat w recepcji, z konkretnym pracownikiem. Można tu również pobrać materiały udostępnione w postaci plików oraz uzyskać różne informacje, np. o organizacji, zaplanowanych wydarzeniach, cennik usług itp..

W przestrzeni „Kawiarenki internetowej” zalogowani użytkownicy mogą prowadzić tradycyjny czat tekstowy między sobą. Natomiast w przestrzeni „Plany obiektu’ można np. przestawić w postaci grafiki 3D rozkład pomieszczeń w obiekcie, z którego przechodzi się do poszczególnych gabinetów czy pokoi (lub stoisk wystawców w przypadku hali targowej). Każdy taki pokój, gabinet, czy stoisko, odwzorowane z rzeczywistości, posiada własny system informacji oraz komunikacji (czat, wideo-czat, wideo-konferencje i transmisje).

Osobną przestrzeń stanowią sale konferencyjne, w których upoważnieni użytkownicy, tzw. moderatorzy, mogą uruchamiać i przeprowadzać wideo-transmisje internetowe  lub wideo-konferencje. To, co wyróżnia zastosowany system wideo-transmisyjny, to możliwość przyporządkowania i prowadzenia transmisji z kamer IP umieszczonych na salach konferencyjnych lub kamer podłączonych do komputera moderatora. System wideo-konferencyjny umożliwia także, w czasie rzeczywistym, dołączenie do prowadzącego innego użytkownika lub użytkowników i prowadzenie debat wielostronnych. Moderator i osoby dołączone są widoczne dla pozostałych internautów oglądających transmisję. Natomiast niezależny system wyboru źródła wideo i dźwięku umożliwia prowadzenie transmisji np. z rzeczywistej sali konferencyjnej, korzystającej z systemu nagłośnieniowego. Organizator wydarzenia lub firma może również (w ramach promocji) w przestrzeni „Recepcji” udostępnić odwiedzającym podgląd z kamer IP.

W Polsce jest to pierwszy tego typu kompleksowy system wizualizacyjno-komunikacyjny. Można go jedynie porównać do podobnych w zamyśle, równie zaawansowanych technologicznie systemów zagranicznych.